itsneemzbitch:

Billboard Magazine’s Goddesses of Pop Issue - December 2012 
- Nima Nakhshab